De Regeling Reductie Energieverbruik ( RRE)

Met de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Zij doen dit door middel van vouchers voor de huiseigenaar.

Kom ik hier altijd voor in aanmerking?

Ja. Als u in Nederland woont en als huiseigenaar uw cv laat optimaliseren voor 31 december 2021, komt u in principe in aanmerking. De activiteiten voldoen immers aan alle eisen zoals het bijdragen aan de beoogde CO2-reductie.

Moet ik dit zelf aanvragen

Nee. Dit hoeft u echter niet zelf aan te vragen, als u de CV optimalisatie laat uitvoeren door Klimaatwerk, dan vragen wij voor u een voucher aan en wordt dit automatisch verrekend in uw factuur.