Over Klimaatwerk

Klimaatwerk is een onafhankelijke stichting en samenwerkingsverband van drie vooraanstaande partijen in de regio Zeeland. Wij hebben de handen ineengeslagen om een voortrekkersrol te vervullen voor de installatiebranche op het gebied van CV optimalisatie of waterzijdig inregelen.

Samen willen we ons inzetten om particulieren te stimuleren gebruik te maken van de RRE subsidie door deze regeling onder de aandacht te brengen. Klimaatwerk staat niet op zich, maar heeft vanaf het begin aansluiting gezocht bij de doelen van de Provincie, gemeenten en Techniek Nederland. Het doel is uiteindelijk als overheid en branche gezamenlijk de klus te klaren!