OVER KLIMAATWERK

OVER
KLIMAATWERK

ACHTERGROND
KLIMAATWERK

Klimaatwerk is onafhankelijke stichting en een initiatief van drie vooraanstaande partijen in de regio Zeeland op het gebied van installatietechniek: DWT-Groep, Van de Velde en de ZVU. Wij hebben de handen ineengeslagen om een voortrekkersrol te vervullen voor de installatiebranche om installaties duurzamer te maken. Heel concreet op het gebied van CV optimalisatie of waterzijdig inregelen. Samen willen we ons daarnaast inzetten om particulieren te informeren over de RRE subsidie en hen stimuleren hier gebruik van te maken.  

Onze Ambities

De rol die wij als Klimaatwerk willen spelen is heel breed: zowel het in de voorhoede realiseren van cv-optimalisatie-opdrachten, als het opleiden en motiveren van alle andere installateurs. Daarom werken wij nauw samen met brancheorganisatie Techniek Nederland en opleidingsinstituut Installatie Werk. De ambities overstijgen ons eigen commercieel belang, omdat we gezamenlijk niet de capaciteit hebben om de optimalisatie van alle CV installaties in Zeeland te realiseren. 

Onze Speerpunten

  • Het realiseren van CV-optimalisaties
  • Het voorlichten van installatiebedrijven/installateurs
  • Het opleiden van installateurs
  • Het informeren van woningeigenaren

Klimaatwerk is een open samenwerkingsverband. Om kwaliteit te borgen, worden opdrachten via Klimaatwerk alleen uitgevoerd door installateurs die de opleiding hebben gevolgd en zijn aangesloten bij Techniek Nederland.

Samenwerkingspartners

Klimaatwerk heeft vanaf het begin aansluiting gezocht bij de doelen van de Provincie, gemeenten en Techniek Nederland. De partners binnen Klimaatwerk hebben zitting aan de sectortafels van de RES (Regionale Energie Strategie). Het doel is uiteindelijk als overheid en branche gezamenlijk de klus te klaren!

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maakt techniek Nederland technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. De organisatie vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven en is daarmee een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland.

Installatie Werk

InstallatieWerk bestaat uit 7 regionale opleidingsbedrijven met gezamenlijk een landelijke dekking. Het opleidingsinstituut richt zich met BOL en BBL opleidingen op jonge technische talenten, technische installatiebedrijven en wat er in een regio speelt op installatietechniek.

Duradis

Duradis verzorgt voor Klimaatwerk energie scans en is de partner op het gebied van duurzaamheidsadvies. De naam Duradis betekent letterlijk duurzaam wonen: dura = duurzaam en aedis = wonen. Duradis maakt het levensduur-denken voor de vastgoedsector mogelijk met behulp van het Life Cycle Costing-rekenmodel.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Klimaatwerk | Amundsenweg 13 | 4462 GP Goes | 088 777 5195