WAT IS DE RRE SUBSIDIE

WAT IS DE RRE
SUBSIDIE?

WAT IS DE RRE
SUBSIDIE?

Met de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Zij doen dit door middel van vouchers voor de huiseigenaar. Het doel is om voor een totaalaantal van 14.000 woningen een voucher te verstrekken. De regeling is aangepast en geldt tot 31-december 2021.

Kom ik hier altijd voor in aanmerking?

Ja. Als u in Nederland woont en als huiseigenaar uw cv laat optimaliseren voor 31 december 2021, komt u in principe al in aanmerking voor deze subsidie. De activiteiten voldoen immers aan alle eisen zoals het bijdragen aan de beoogde CO2-reductie. 

Moet ik dit zelf aanvragen?

Nee. De gemeente geeft in principe aan u als huiseigenaar een voucher, die u kunt inzetten voor het optimaliseren van uw cv installatie. Dit hoeft u echter niet zelf aan te vragen, als u de CV optimalisatie laat uitvoeren door Klimaatwerk, dan vragen wij voor u een voucher aan en wordt dit automatisch verrekend in uw factuur. 

Meer over RRE

De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet informeerde op 28 juni 2019 de Tweede Kamer hierover. Het kabinet beziet de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot. Lees meer op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Klimaatwerk | Amundsenweg 13 | 4462 GP Goes | 088 777 5195