Interview Techniek Nederland

“75% van alle installaties in Nederland niet goed ingeregeld”

Het optimaliseren van de CV verdient alle aandacht van installerend Nederland, volgens Eef Smits, regiomanager Zuid- en West-Nederland bij brancheorganisatie Techniek Nederland. “Lang niet alle installateurs hebben de expertise in huis om de CV in te regelen. Hier is echt werk aan de winkel: uit onderzoek van ISSO blijkt dat ruim 75% van de verwarmingsinstallaties in Nederland niet goed of zelfs zeer slecht is ingeregeld!”

artikel_afstellenvanjecvketel
Hij hoopt dat de RRE subsidie een stevige impuls zal geven aan de installatiebranche om zich op dit gebied bij te scholen. “Vroeger, toen de CV-ketels nog geen circulatiepomp hadden, moest je installatie goed worden ingeregeld anders had je direct te maken met comfortverlies in huis. Met de komst van de circulatiepomp wordt de warmte toch wel rondgepompt en hoef je er in principe weinig van te merken. Zeker als je niet beter weet en denkt dat dit je maximale comfort is. Als consument vraag je bovendien niet om een dienst waarvan je van het bestaan niet afweet.”

Smits begrijpt het dilemma van de vorige generatie installateurs overigens heel goed, de reden waarom optimalisatie niet standaard werd uitgevoerd of bij de offerte aangeboden. “Het afstellen kost tijd, en dus geld, en een cv-ketel is voor veel mensen al een grote investering. De meeste consumenten kijken naar het rendement van een ketel op papier en kiezen voor de goedkoopste offerte, ook al betekent dit dat ze jarenlang veel te veel energie verbruiken en daar dus uiteindelijk veel meer voor betalen. Vergeet niet: ze weten helemaal niet dat hun CV niet goed is afgesteld.”

“Ze weten helemaal niet dat hun CV niet goed is afgesteld.”

Dan is er ook nog de jongste generatie installateurs, die zelfs volledig de kennis missen om de CV optimaal in te regelen. “De nieuwste generatie ketels hebben vaak een modulerende functie. Modulerende ketels regelen de aanvoer- en retourtemperatuur automatisch, waardoor het niet noodzakelijk lijkt om de installatie te optimaliseren. Toch is ook hier nog winst te boeken. Het optimaliseren kan per ruimte zeker nog effect hebben: als het water te snel door de radiator gaat zal ook een modulerende ketel immers nog steeds te warm retourwater krijgen.”

Evengoed zit de grote winst vooral in de iets oudere ketels. “Nederland hangt nog vol met CV-ketels van de tussenliggende periode. De grote winst zit in deze ketels, die nog jaren meekunnen, maar ondertussen wel slecht, of niet zijn ingeregeld en onnodig veel energie verbruiken zonder voldoende rendement.”

Van de velde installatiegroep, ZVU en DWT Groep gaan ervoor:

“Zeeland als duurzame pilot voor de rest
van Nederland!”

De gemeenten in Zeeland staan voor een grote uitdaging om op provinciaal niveau de CO2 uitstoot te reduceren. Klimaatwerk wil hier als voorloper in de branche concreet handen en voeten aan geven. We spreken initiatiefnemers Marijn Meijboom, Van de Velde Installatietechniek en Mark-Jan Koldijk, DWT groep over de ambities.

Marijn_meijboom

Meer informatie over CV-optimalisatie?

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Klimaatwerk | Amundsenweg 13 | 4462 GP Goes | 088 777 5195