Interview Mark-Jan en Marijn

“Zeeland als duurzame pilot voor de rest van Nederland!”

De gemeenten in Zeeland staan voor een grote uitdaging om op provinciaal niveau de CO2 uitstoot te reduceren. Klimaatwerk wil hier als voorloper in de branche de handen ineenslaan en concreet handen en voeten aan geven. We spreken initiatiefnemers Marijn Meijboom, Van de Velde Installatietechniek en Mark-Jan Koldijk, DWT groep over de ambities.

ESFOTOGRAFIE

De partners binnen Klimaatwerk hebben elkaar gevonden in het kader van de sectortafels binnen de Regionale Energiestrategie (RES). Marijn: “Cv-optimalisatie was een van de eerste concrete oplossingen die direct een fors resultaat kunnen opleveren.” Mark-jan: “De overheid wil een CO2-reductie van 53.000 ton realiseren. Een aantal maatregelen die getypeerd worden als laaghangend fruit moeten gezamenlijk deze besparing gaan opleveren. Hiervan wordt 47.000 ton gerealiseerd door het optimaliseren van Cv-installaties.

1,2 miljoen aan vouchers
Om deze ambities te bereiken is een stevig budget uitgetrokken. Marijn: “Maar dat moet nog wel de woningeigenaren bereiken. De projecten binnen de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) hebben een subsidie van 3,5 miljoen ontvangen. Voor deze maatregel is 1,2 miljoen euro in vouchers van €90 gereserveerd voor 14.000 woningen. Let wel: deze subsidie geldt voor het jaar 2020! Er moet echt nog veel gebeuren, de meeste mensen kennen de subsidie niet en installateurs missen de kennis.”

Samenwerking essentieel
In het kader van zichtbaarheid en herkenbaarheid hebben de partijen binnen Klimaatwerk ervoor gekozen gezamenlijk naar buiten te treden. Mark-Jan: “Samenwerking is een essentiële factor. Het risico bestaat dat, als geen enkele partij deze rol op zich neemt, er maar een zeer gering aantal van de woningen wordt aangepakt. De beoogde CO2-reductie van 53.000 ton wordt dan bij lange na niet gehaald en de subsidie blijft onbenut. Daarom willen wij als bedrijven hier onze nek voor uitsteken.”

Groter denken
Marijn: “Onze ambities overstijgen het commercieel belang van de partijen binnen Klimaatwerk. We hebben gezamenlijk niet eens de capaciteit om de optimalisatie van CV installaties in 14.000 woningen te realiseren.” Mark-Jan: “Klimaatwerk moet een kwaliteitslabel worden, dat garant staat voor een stuk professionaliteit en vakkennis. Eerst in Zeeland, maar wij durven ook wel groter te denken. Zeeland als duurzame pilot voor de rest van Nederland, wij gaan ervoor!”

Branche-organisatie Techniek Nederland ziet noodzaak CV optimalisatie

“75% van alle installaties in Nederland niet goed ingeregeld”

Het optimaliseren van de CV verdient alle aandacht van installerend Nederland, volgens Eef Smits, regiomanager Zuid- en West-Nederland bij brancheorganisatie Techniek Nederland. “Lang niet alle installateurs hebben de expertise in huis om de CV in te regelen. Hier is echt werk aan de winkel: uit onderzoek van ISSO blijkt dat ruim 75% van de verwarmingsinstallaties in Nederland niet goed of zelfs zeer slecht is ingeregeld!”

Meer informatie over CV-optimalisatie?

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

Klimaatwerk | Amundsenweg 13 | 4462 GP Goes | 088 777 5195